Vietnam  

CÁCH VIẾT MỘT BÁO CÁO TÓM TẮT CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

   Báo cáo tóm tắt chính sách là một công cụ trung gian giữa nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách. Nó giúp cho nhà nghiên cứu phổ biến kết quả nghiên cứu của mình đến với những người làm công tác chính sách, giúp thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và chính sách. Bài viết này chia sẻ cách viết một báo cáo tóm tắt chính sách đến với những nhà nghiên cứu hay những người muốn trở thành một chuyên viên cố vấn chính sách.

1. Tại sao nên viết báo cáo tóm tắt chính sách [policy brief]?

Đẩy nhanh tốc độ ghi nhớ và luyện tập kỹ năng nhờ kích thích trực tiếp não bộ bằng dòng điện

Với sự phát triển thần tốc của khoa học, sự tồn tại của một thiết bị hỗ trợ học kỹ năng cấp tốc như trong phim “Ma trận (The Matrix)” có thể sẽ bước ra ngoài giới hạn viễn tưởng trong tương

Pages

  
Subscribe to RSS - Vietnam