Vietnam  

Đạo văn (Plagiarism) và việc trích dẫn tài liệu tham khảo

Ảnh: http://www.toonpool.com/cartoons/Cartoon%20Plagiarism_183661.

Bài báo nói về mối liên hệ giữa đạo văn và việc không trích dẫn hoặc trích dẫn không chính xác, đầy đủ các tài liệu tham khảo. Đồng thời, tác giả giới thiệu tới bạn đọc một công cụ miễn phí để hỗ trợ người nghiên cứu trong trích dẫn tài liệu tham khảo.

Pages

  
Subscribe to RSS - Vietnam