Vietnam  

Virus chống lại ung thư hắc tố bào (melanoma) đã nhận được phê duyệt của Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ

Vào ngày 27/10/2015, Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (US FDA) đã phê duyệt hồ sơ của sản phẩm IMLYGICTM (Talimogene laherparepvec – TVEC), một loại virus ly giải tế bào ung thư (oncolytic virus), cho việc sử

Pages

  
Subscribe to RSS - Vietnam