Vietnam  

Tuyển tư vấn viên an toàn hóa chất để điều tra doanh nghiệp trong 3 tháng ở Hà Nội (bắt đầu: tháng 10)

 

 

Giới thiệu Dự án:

 

Nội dung của Dự án là đánh giá và tư vấn cách cải thiện tình hình an toàn trong việc sản xuất, bảo quản và sử dụng hóa chất nguy hiểm ở 1200 doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội và 10 tỉnh lân cận. Số lượng tư vấn viên cần tuyển dụng dự kiến là 8-10 chuyên gia. Thời gian tiến hành là 3 tháng làm việc, 5-6 ngày một tuần, với dự kiến đi gặp 2-4 doanh nghiệp một ngày. Khảo sát sẽ bắt đầu vào đầu tháng 10, sau khi kết thúc tập huấn.

 

Pages

  
Subscribe to RSS - Vietnam