Science News  

Posted on: 10/10/2015 - 15:31
Bệnh tim mạch là bệnh có tỉ lệ tử vong cao nhất trên toàn thế giới, cao hơn cả bệnh ung thư.
Posted on: 09/27/2015 - 21:18
Staphylococcus aureus  (S. aureus – vi khuẩn tụ cầu vàng/ tụ cầu khuẩn) là một chủng vi khuẩn thường gặp trên da hoặc niêm mạc mũi của 30% những người khỏe mạnh. Trong trường hợp này, vi khuẩn thường không gây hại và biểu hiện triệu chứng.
Source: Vietnam News Agency
Posted on: 05/16/2014 - 01:03
The Science and Technology act of 2013 was amended by the National Assembly on 18th June 2013 and went in effect from 1st January 2014 is expected to create several positive innovations for Science and Technology in Vietnam.
Korea Institute of Science and Technology (KIST) (Source: http://eng.kist.re.kr)
Posted on: 04/13/2014 - 21:48
As a previous agreement between the Government of Vietnam and the Government of South Korea, the Ministry of Science and Technology of Vietnam (MOST) and Korea Institute of Science and Technology (KIST) organized the thi

Pages