anti-cancer  

Hợp chất thiên nhiên trong hóa trị ung thư

Hợp chất thiên nhiên trong hóa trị ung thư

Trần Thị Hồng Loan1,2,3,*; Nguyễn Minh Hiền1

1 Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng.

2 Viện Nghiên cứu Thiên nhiên, Đại học Y Cao Hùng, Cao Hùng, Đài Loan.

3 Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm và Ung thư, Đại học Y Cao Hùng, Cao Hùng, Đài Loan.

  
Subscribe to RSS - anti-cancer