phó giáo sư nguyễn xuân long  

Phó giáo sư Nguyễn Xuân Long và Khoa học dữ liệu trong cuộc sống hiện đại

Phó giáo sư Nguyễn Xuân Long hiện đang công tác tại Khoa Thống kê và Khoa học máy tính, Đại học Michigan, Hoa Kỳ. Ông thuộc thế hệ những người Việt Nam đầu tiên tiếp cận và theo đuổi ngành Thống kê học hiện đại, hay còn gọi là Khoa học dữ liệu. Tháng 5 vừa rồi, phó giáo sư Nguyễn Xuân Long có dịp về Việt Nam giảng dạy trong Khóa học về khoa học dữ liệu tại Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, và Trường hè về Khoa học dữ liệu (KHDL) tại Viện nghiên cứu cao cấp về toán.

  
Subscribe to RSS - phó giáo sư nguyễn xuân long