Tech&Science Daily  

Posted on: 07/03/2016 - 01:45
Kỹ thuật optogenetics (Opto = quang; genetic = di truyền) được tạp chí danh tiếng Nature Methods chọn là phương pháp của năm 2010 với tiềm năng to lớn trong nghiên cứu thần kinh và các quá trình sinh học... (Lê Hoàng - Trung tâm nghiên cứu thần kinh-mạch máu SNU-Harvard, Khoa Dược, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc)
Posted on: 05/12/2016 - 21:12
Vào một ngày đầu mùa xuân California, Vietnam Journal of Science (VJS) có dịp trò chuyện cùng anh Rick (Hiệp) Nguyễn, nhà sáng lập của công ty phân tích thương mại Spot Trender – một doanh nghiệp sử dụng
Nguồn: www.broadinstitute.org
Posted on: 03/06/2016 - 10:46
Nguyễn Gia Khuê1 *, Nguyễn Thế Kha2
Curcumin, một thành phần quan trọng của nghệ. Nguồn: Wikipedia.
Posted on: 03/06/2016 - 10:36
 Liem Minh Phan
Posted on: 08/01/2015 - 22:27
This article was removed. The content of this article has previously been released and shared on public websites. We apologize for any inconvenience this situation may cause.
Posted on: 04/13/2015 - 22:21
 Caenorhabditis elegans – động vật mô hình trong nghiên cứu Sinh học phân tử
Posted on: 12/03/2014 - 22:43
 
Posted on: 12/01/2014 - 23:24
Thiều Mai Lâm Nghiên cứu sinh ngành khoa học cao phân tử, đại học Virginia Tech

Pages