MOOC  

Mô hình MOOC và những điều cần biết

Cùng sự phát triển của Internet, các hình thức đào tạo ngày càng phong phú hơn, mang tới cho người học và người dạy nhiều lựa chọn để truyền bá và tiếp nhận tri thức. Sử dụng Internet như một cây cầu kết nối, giải pháp đào tạo trực tuyến cũng không ngừng chuyển mình từ đào tạo từ xa tới e-learning và hình thức phổ biến nhất hiện tại là MOOC. Hãy cùng VJS tìm hiểu những kiến thức cơ bản về những lớp học trực tuyến quy mô lớn này.  

  
Subscribe to RSS - MOOC