Science News  

Diazonamide DZ-2384, hoạt chất mớI trong đIều trị ung thư

Ung thư, một nhóm tập hợp hơn 100 bệnh trên các cơ quan khác nhau, đã, đang và sẽ là mối nguy hại lớn đối với sức khỏe loài người... +See more

Scientist Portrait  

Nhà Vật Lý Thiên Văn Nguyễn Quang Riệu: “Sông Ngân khi tỏ khi mờ”

Nhà Vật lý Thiên văn Nguyễn Quang Riệu là một trong những chuyên gia trên thế giới về lĩnh vực Thiên văn vô tuyến (Radioastronomy)... +See more

Tech&Science Daily  

Research and Review  

Career  

PlagTracker: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng công cụ chống đạo văn

Internet là một trong các giải pháp hoàn hảo để thay thế cho những điểm bất cập của thư viện truyền thống. Tuy nhiên, mặt trái của sự dễ dàng truy cập nguồn tài liệu tham khảo phong phú này khiến cho việc cắt và dán không một chút khó khăn, đẩy mạnh nạn đạo văn ngày càng phổ biến... +See more