Source: www.examtime.com  

Grammarly – công cụ hỗ trợ kỹ năng viết tiếng Anh chuyên nghiệp

Bạn có bao giờ lo lắng khi viết một bài luận, báo cáo, thuyết trình hay đơn giản là một email bằng tiếng Anh mà không chắc chắn về độ chính xác của cấu trúc ngữ pháp mình đã dùng? Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ngữ pháp tiếng Anh trở nên rất quan trọng. Dù là một email, bài báo cáo, hay bài viết trên blog... thì một lỗi chính tả nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của bạn.

  
Subscribe to RSS - Source: www.examtime.com