Science News  

Posted on: 07/13/2018 - 21:32
Tiêu Minh Thuận biên dịch
Posted on: 07/01/2018 - 10:54
Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn biên dịch và tổng hợp Các nhà khoa học đang tranh cãi về việc liệu rằng phát hiện này có thể “lật đổ” một quan niệm phổ biến đã tồn tại trong 20 năm qua.
Posted on: 06/20/2018 - 03:37
Tác giả: Vương Ngọc Thảo Uyên
Posted on: 06/19/2018 - 22:07
Tác giả: Nguyễn Duy Liêm, Đại học Nông Lâm TP. HCM 1. Rủi ro sức khỏe từ muỗi
Posted on: 06/19/2018 - 21:13
Tác giả: Huỳnh Thị Diễm Phúc
Posted on: 06/19/2018 - 10:10
Tác giả: Nguyễn Duy Liêm, Đại học Nông Lâm TP. HCM
Posted on: 03/25/2018 - 04:43
Hình 1: Cá chình điện trong tự nhiên [6]
Posted on: 01/25/2018 - 22:07
Tiến trình viêm kích thích tế bào thần kinh đệm giải phóng protein ASC. Protein ASC được biết đến với vai trò thúc đẩy dấu hiệu của bệnh Alzheimer trong não của chuột – sự tích tụ và lắng động của protein amyloid-β
Posted on: 01/25/2018 - 21:49
Một số phương pháp hóa trị liệu ngăn chặn sự tiến triển của ung thư bằng cách đưa tế bào ung thư sang trạng thái dừng phân chia được gọi tên là trạng thái lão hóa.

Pages