Science News  

Posted on: 12/05/2018 - 03:45
Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Huỳnh Thanh TuấnKhoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhEmail: tuannguyenhuynhthanh@gmail.com
Posted on: 11/24/2018 - 04:07
Tổng hợp và biên dịch: Dương Thị NhungTrường Đại học Nghiên cứu Quốc gia về Hạt nhân “MEPhI” (Liên bang Nga)Email: duongthinhung_t57@hus.edu.vn
Posted on: 11/24/2018 - 03:36
Duc-Hiep Bach Department of Gynecologic Oncology and Reproductive Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX 77030, USA
Posted on: 11/23/2018 - 15:02
Tác giả: Dương Thị NhungTrường Đại học Nghiên cứu Quốc gia về Hạt nhân “MEPhI” (Liên bang Nga)Email: duongthinhung_t57@hus.edu.vn
Posted on: 11/16/2018 - 09:10
Biên dịch: Huỳnh Thị Diễm Phúc Quan niệm về nghiên cứu trên mô hình động vật
Posted on: 11/06/2018 - 11:17
Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Huỳnh Thanh TuấnKhoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhEmail: tuannguyenhuynhthanh@gmail.com
Posted on: 11/06/2018 - 10:56
Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Huỳnh Thanh TuấnKhoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhEmail: tuannguyenhuynhthanh@gmail.com
Posted on: 11/01/2018 - 07:10
Tổng hợp và biên dịch: Huỳnh Thị Diễm Phúc Phần 2: Các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình ngoại kiểm
Posted on: 11/01/2018 - 06:56
Tổng hợp và biên dịch: Huỳnh Thị Diễm Phúc Phần 1: Giới thiệu về ngoại kiểm tra chất lượng Sự cần thiết của kiểm soát, đảm bảo chất lượng
Posted on: 11/01/2018 - 06:10
Tổng hợp và biên dịch: Ngô Thị Thanh Tuyền (Email: tuyennttbio@gmail.com)

Pages