Science News  

Posted on: 02/16/2019 - 05:57
Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Huỳnh Thanh TuấnKhoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhEmail: tuannguyenhuynhthanh@gmail.com Tiếp theo phần trước.
Posted on: 02/16/2019 - 05:47
Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Huỳnh Thanh TuấnKhoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhEmail: tuannguyenhuynhthanh@gmail.com
Posted on: 12/12/2018 - 02:30
Ảnh: Pasieka/Science Photo Library Tác giả: Vương Ngọc Thảo Uyên, Lê Tuấn Anh (VJS)
Posted on: 12/05/2018 - 04:05
GHÉP GAN: BÌNH MINH CHO BỆNH GAN GIAI ĐOẠN CUỐI
Posted on: 12/05/2018 - 03:45
Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Huỳnh Thanh TuấnKhoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhEmail: tuannguyenhuynhthanh@gmail.com
Posted on: 11/24/2018 - 04:07
Tổng hợp và biên dịch: Dương Thị NhungTrường Đại học Nghiên cứu Quốc gia về Hạt nhân “MEPhI” (Liên bang Nga)Email: duongthinhung_t57@hus.edu.vn
Posted on: 11/24/2018 - 03:36
Duc-Hiep Bach Department of Gynecologic Oncology and Reproductive Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX 77030, USA
Posted on: 11/23/2018 - 15:02
Tác giả: Dương Thị NhungTrường Đại học Nghiên cứu Quốc gia về Hạt nhân “MEPhI” (Liên bang Nga)Email: duongthinhung_t57@hus.edu.vn
Posted on: 11/16/2018 - 09:10
Biên dịch: Huỳnh Thị Diễm Phúc Quan niệm về nghiên cứu trên mô hình động vật
Posted on: 11/06/2018 - 11:17
Tổng hợp và biên dịch: Nguyễn Huỳnh Thanh TuấnKhoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhEmail: tuannguyenhuynhthanh@gmail.com

Pages